Word Partner

Word partner van de Bibliotheek Neude en help samen financiële en maatschappelijke meerwaarde te creëren.

Wij zijn op zoek naar samenwerkingspartners met hoge ambities op het gebied van duurzaamheid

Nu de plannen voor de Bibliotheek Neude in de ontwerpfase zitten, zoeken wij partners die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van onze duurzame ambities. Het (ver)bouwen en inrichten van de Bibliotheek Neude willen we zoveel mogelijk duurzaam doen. Dat betekent dat we bij het ontwerp nadenken over herbruikbaarheid in de toekomst en bij de inkoop uitgaan van de functionaliteit en op zoek gaan naar nieuwe verdienmodellen.

Eerste ideeën zijn er al met betrekking tot verlichting, vloerbekleding, wanden, meubilair en inzamelsystemen voor afval als grondstof. Kan uw organisatie een bijdrage leveren aan het duurzaam (ver)bouwen en exploiteren van de Bibliotheek Neude? Wij horen heel graag van u!